South Africa: Free State High Court, Bloemfontein

You are here:  SAFLII >> Databases >> South Africa: Free State High Court, Bloemfontein >> 2012 >> [2012] ZAFSHC 142

| Noteup | LawCite

Meyer v S (A95/2011) [2012] ZAFSHC 142 (10 August 2012)

Download original files

PDF format

RTF format

Bookmark/share this page

Bookmark and Share

VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN

REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA


Appèlnommer : A95/2011


In die appèl van:-


ESAIAS ENGELBERTUS MEYER ...........................................Appellant


en


DIE STAAT ........................................................................................RespondentCORAM: HANCKE, WND RP et KRUGER, RAANGEHOOR: IN KAMERS

_____________________________________________________


UITSPRAAK DEUR: HANCKE, WND RP

_____________________________________________________


GELEWER OP: 10 AUGUSTUS 2012

_____________________________________________________


[1] Hierdie is ‘n aansoek om verlof om te appelleer teen ‘n uitspraak van Zietsman Wnd R (waarmee Hancke Wnd RP saamgestem het) gelewer op appèl vanaf die Streekhof op 17 November 2011. Ooreenkomstig die riglyne neergelê in LAW SOCIETY, NORTHERN PROVINCES v MOGAMI AND OTHERS 2010 (1) SA 186 (HHA) par [3] en S v DLOMO, saak 129/2007, Vrystaatse Hoë Hof, gelewer op 8 Desember 2011 het ons die aangeleentheid in kamers beslis nadat skriftelike betoë van beide partye ontvang is.

[2] Ons het die punte wat deur beide partye geopper is, oorweeg. Mnr Greyling, namens appellant, voer aan dat daar ‘n redelike kans is dat ‘n ander hof kan beslis dat al die klagtes nie teen appellant bewys is nie, hoofsaaklik weens die gebrek aan opset. Geen gronde word geopper wat nie in ons uitspraak hanteer is nie. Na ons mening bestaan daar geen redelike vooruitsigte dat ‘n ander hof tot ‘n ander gevolgtrekking sal kom nie.


BEVEL:

[3] Aansoek om verlof om te appelleer word geweier.______________________

S.P.B. HANCKE, WND RP


Ek stem saam._____________

A. KRUGER, R


Namens die appellant: Adv P du P Greyling

In opdrag van:

Steenkamp De Villiers & Coetzee Ing

BLOEMFONTEIN


Namens die respondent: Adv M Swanlow

In opdrag van:

Direkteur: Openbare Vervolgings

BLOEMFONTEIN

/sp